GLB-subsidiewijzer

Hier vindt u onze subsidiewijzer die u wegwijs maakt in het GLB-landschap. Door aan te vinken wat voor u van toepassing is, krijgt u een overzicht van maatregelen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Kijk zeker ook nog even de voorwaarden bij elke maatregel na.

Let wel

  • Vink zo gedetailleerd mogelijk aan om te zien op welke subsidies u recht kunt hebben. Zo zult u bijvoorbeeld zo goed als alle subsidies te zien krijgen wanneer het vakje 'landbouwer' aangevinkt staat, terwijl u slechts enkele subsidies zult zien wanneer u enkel 'Ik heb ruwvoederteelten' en/of andere mogelijkheden van dat niveau selecteert.
  • Om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen, vinkt u best alle vakjes aan die op u van toepassing zijn. 
  • Deze subsidiewijzer geeft enkel de GLB-subsidies weer. Er zijn ook bij andere instanties subsidiemogelijkheden, buiten het GLB. Denk bijvoorbeeld aan de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de provincies ...

 

Type begunstigde
Maatregelen rechtstreekse betalingen: inkomenssteun
Maatregelen rechtstreekse betalingen: ecoregelingen
Sectorale maatregelen
Maatregelen plattelandsontwikkeling: milieu-, klimaatgerelateerde en andere beheersverbintenissen (agromilieuklimaatmaatregelen of beheerovereenkomsten)
Maatregelen plattelandsontwikkeling: uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie
Maatregelen plattelandsontwikkeling: samenwerking
Maatregelen plattelandsontwikkeling: investeringen
Maatregelen plattelandsontwikkeling: vestiging van jonge landbouwers en nieuwe landbouwers, alsook het opstarten van plattelandsbedrijven
Delen: