10 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie in de land- en tuinbouw

Kennis en innovatie

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Jo Brouns maakt 9,96 miljoen euro vrij voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 6,76 miljoen euro VLIF innovatiesteun van de Vlaamse overheid als ze projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet op niveau van hun landbouwbedrijf. Bijkomend is 2,2 miljoen euro steun gereserveerd voor ondernemersgedreven operationele groepen rond innovatie en samenwerking. Tot slot wordt 1 miljoen euro steun uitgetrokken voor demonstratieprojecten die klimaatrobuuste landbouw ondersteunen.

VLIF Innovatie

Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Via projectsteun kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2023 is de achtste oproep met een totaalbudget van 6,76 miljoen euro. 

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, brancheorganisaties,… 

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten van EIP-innovatie.  Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren kan een manier zijn om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. Dit kan in projecten van EIP-Samenwerking. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er de mogelijkheid om een eenjarig voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

Voor de oproep 2023 is 2,2 miljoen euro voorzien voor EIP-projecten innovatie en samenwerking.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. Het thema van deze oproep heeft specifiek betrekking op klimaatrobuuste landbouw.

Voor de oproep 2023 is 1 miljoen euro steun voorzien.

Praktische informatie

Tot en met 15 september 2023 kunnen projecten ingediend worden voor elk van deze drie oproepen.

De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt. 

Meer detail info over de specifieke oproepen vindt u terug op:

Delen: