Bestrijden van ritnaalden in de aardappelteelt

Onderzoek naar het bestrijden van ritnaalden

Oostenrijkse operationele groep bestudeert alternatieve milieuvriendelijke methoden om ritnaalden te bestrijden.

Ritnaalden, de larven van kniptorren, veroorzaken grote verliezen in de aardappelproductie in heel Europa. De situatie lijkt de laatste jaren te verslechteren door de klimaatverandering.  Johannes Mayer, een Oostenrijkse aardappelteler, legt uit: "De schade door ritnaalden is groter op drogere gronden omdat ze op zoek gaan naar vocht, maar ook naar voedsel." Een operationele groep in Oostenrijk heeft veldproeven uitgevoerd om alternatieve bestrijdingsmaatregelen te vinden tegen deze ritnaalden, zonder gebruik te maken van synthetische pesticiden.

"We hebben ontdekt dat een vermindering van de ritnaaldenpopulatie kan worden bereikt door gebruik te maken van locatie specifieke, meerjarige strategieën waarbij een combinatie van verschillende maatregelen wordt toegepast", aldus Claudia Meixner. "Door bijvoorbeeld aantrekkelijke planten te gebruiken, verzamelen ritnaalden zich in een specifiek deel van het veld en kunnen ze gericht worden aangepakt. Zo kan men specifiek op deze plaats de schimmel (Metarhizium brunneum), die de ritnaalden infecteert, aanbrengen. Hierdoor kan de hoeveelheid toegepaste schimmel dus beperkt worden en kan men ook de effecten van bodembeschadiging door grondbewerking verminderen.”

Het volledige artikel rond het project van de Oostenrijkse operationele groep kan u hier terugvinden.

De bevindingen van het bovenstaande onderzoek komen overeen met onderzoek uit Vlaanderen. In deze brochure kan u meer informatie vinden over ritnaalden. Daarnaast is er ook de app Agriorisk van Inagro die u helpt om de problematiek van ritnaalden aan te pakken.

Copyright foto's: ARGE Drahtwurm

Delen: