Vlaamse bioboeren bricoleren eigen 'druppelkar'

Een groep van biologische boeren heeft een zogenaamde 'druppelkar' ontwikkeld en vertellen hierover meer aan VILT. Het gaat om een instrument waarmee telers op een eenvoudige manier hun gebruikte druppeldarmen kunnen oprollen en terug afrollen bij een volgende teelt. Hierdoor wordt het dus mogelijk om de druppeldarmen, die na gebruik vaak bij het afval belanden, meermaals te gebruiken.

Op kleine tuinbouwbedrijven zijn betaalbare machines op maat vaak een uitdaging. Het zelf bouwen en zelf aanpassen van machines is voor veel bedrijven een voordelige aanpak met een resultaat volledig op maat van het bedrijf. Binnen het netwerk ‘Boer Bricoleur’ ontstond het idee van een beregeningstool voor kleine tuinbouwbedrijven.

Steen des aanstoots was het systeem van druppeldarmen, plastic slangen met kleine gaatjes waarmee boeren hun gewassen van water voorzien maar die na gebruik vaak bij het afval belanden. "Dat kan duurzamer", dachten VIVES-student Gauthier Dejaeger en Bert Vandergeynst, biologische teler uit Tongeren. Dejaeger ontwikkelde in het kader van zijn bachelorproef het eerste prototype van de druppelkar. Vandergeynst verwerkte het ontwerp tot het huidige zelfbouwconcept.

Lees meer over deze 'druppelkar' op www.vilt.be

Bron: VILT, 12 december 2022

Vlaams bioboeren bricoleren eigen 'druppelkar'

‘Boer bricoleur’

‘Boer bricoleur’ is een boerennetwerk op initiatief van enkele biologische telers in samenwerking met het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de Biologische Teelt (CCBT). De huidige activiteiten binnen ‘Boer Bricoleur’ kaderen in de Operationele Groep ‘Van bricoleur naar constructeur: professionalisering van zelfbouwmechanisatie in Vlaanderen’, met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Naast een hele reeks bioboeren zijn ook Inagro, VIVES en ILVO partner in dit project.

Bron: VILT, 12 december 2022

Delen: