Inspirerend idee: Afval uit de tuinbouw recyclen tot substraten en meststoffen

Kennis en innovatie

In de nieuwsbrief van juni die onze Europese collega’s van het EU CAP Network Innovatie publiceerden, stond een artikel over onder andere de operationele groep RE-PEAT. Hieronder vertalen we een deel van dit artikel.

Inspirerend idee: Afval uit de tuinbouw recyclen tot substraten en meststoffen

In Nederland en België werken twee Operationele Groepen met hetzelfde doel namelijk om afval van tuinbouwproductie nuttig te hergebruiken.

De land- en tuinbouwsector produceert jaarlijks veel organisch afval. Tegelijkertijd is compost in de landbouw vaak afkomstig van niet-hernieuwbare of niet-milieuvriendelijke bronnen. Enerzijds worden in de tuinbouw vaak substraten aangetroffen die turf bevatten, maar deze staan onder hoge druk vanwege de noodzaak om veengebieden te beschermen en te herstellen en de uitstoot te verminderen. Anderzijds wordt groenafval, zoals stengels, bladeren en verworpen vruchten van planten, gecomposteerd in een laagwaardig recyclingproces waarbij een grote hoeveelheid CO2 kan vrijkomen. Bij compostering komen ook methaan en andere schadelijke gassen vrij. In Nederland en België werken twee Operationele Groepen (OG's) met hetzelfde doel om afval uit de tuinbouwproductie te recyclen tot substraten en meststoffen, om zo de negatieve effecten op het milieu te beperken.

 

Hergebruik van teeltsubstraten voor circulaire tuinbouw in België

De Operationele Groep 'RE-PEAT' wil het hergebruik van teeltsubstraten algemener toepassen, met als uiteindelijk doel het gebruik van verse turf en andere niet-hernieuwbare grondstoffen in teeltsubstraten drastisch te verminderen.

Voor RE-PEAT was de eerste stap het inventariseren van de beschikbaarheid van bruikbare restsubstraatproducten uit de fruitteelt, groenteteelt en sierteelt om er vervolgens zeker van te zijn dat het eindproduct van goede kwaliteit is. Het nieuwe substraat wordt vergeleken met een traditioneel substraat.

 

Wil u graag meer te weten komen? Lees dan het volledige artikel op de website van EU CAP Network. Let op dit artikel is wel in het Engels.

Wil u graag meer te weten komen over de operationele groep RE-PEAT neem dan een kijkje op de website van ILVO.

Wil u graag op de hoogte blijven van de nieuwsbrieven van het EU CAP Network? Schrijf u dan zeker in voor de nieuwsbrief via Our newsletters | European CAP Network (europa.eu). Deze nieuwsbrieven zijn opgedeeld in verschillende thema’s zoals EIP-Agri, LEADER, evaluatie,.. . Let op deze nieuwsbrieven zijn wel in het Engels.

Delen: