Drones maken landbouw weerbaar tegen extreme weersomstandigheden

Kennis en innovatie
Drone in de landbouw (c)VILT

Het provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) slaan de handen in elkaar voor klimaatrobuuste landbouw. De initiatiefnemers onderzoeken hoe innovatieve technieken zoals satelliet- en dronebeelden kunnen zorgen voor een aangepaste teelttechniek waardoor de landbouw beter weerbaar wordt tegen extreem droge en natte periodes. 

 

Klimaatrobuuste teelttechnieken  

Hooibeekhoeve is een praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in Geel. Het centrum werkt vooral nauw samen met melkveehouders en zoekt naar duurzame, rendabele, milieu- en diervriendelijke oplossingen voor uitdagingen in de sector. Op de proefvelden van VITO werken de onderzoekers aan klimaatrobuuste teelttechnieken. In Mol werd onlangs een proeftuin geopend. De locatie in de Kempen is niet toevallig. Daar is de gemiddelde temperatuur hoger dan in de rest van het land. De regio heeft een droge zandgrond die snel opwarmt.   

“Momenteel tref je op de proefvelden van VITO-Hooibeekhoeve zowel maïs, gras als mengteelten van granen en vlinderbloemigen aan. We vergelijken de gewone technieken met precisielandbouw, agro-ecologische technieken en gecombineerde methodes. Zo onderzoeken we hoe we ecologischer, rendabeler en klimaatrobuustere voedergewassen voor melkkoeien kunnen telen. Een belangrijk criterium is in welke mate de gewassen of teelttechnieken bestand zijn tegen extreme droogte of natte periodes doorstaan. Maar ook eigen eiwitproductie komt hier aan bod” vertelt onderzoeker Gert Van de Ven van Hooibeekhoeve. 

Lees het volledige artikel op www.vilt.be

Bron en copyright foto: VILT, 23 juni 2023

Delen: