Neem deel aan de EIP-AGRI Innovatie Awards

Kennis en innovatie
EIP-AGRI Innovatie Awards
(c)EIP-AGRI Banner EIP AGRI Innovatie Awards

De EIP-AGRI Innovatie Awards?

Sinds de oprichting van EIP-AGRI in 2012 hebben meer dan 3 400 operationele groepen (OG's) bijgedragen aan een hogere productiviteit en duurzaamheid van de land- en bosbouw in de EU.

Om de grote verscheidenheid aan innovatieve OG-projecten en hun prestaties van de afgelopen acht jaar te vieren, organiseert de EU CAP Network support unit for Innovation and Knowledge exchange | EIP-AGRI de EIP-AGRI Innovation Awards.

Het hoofddoel van de prijzen is het erkennen en belonen van uitmuntende EIP-AGRI OG's die innovatieve praktijken, oplossingen, producten en processen hebben ontwikkeld.

Er zijn zes prijscategorieën. Binnen elke categorie worden vijf OG's genomineerd. Van deze genomineerden ontvangt één winnaar per categorie een award. Een zevende award wordt toegekend aan de 'publieksfavoriet'.

De prijsuitreiking wordt georganiseerd als integraal onderdeel van de conferentie van het CAP Netwerk van de EU "EIP-AGRI Operational Groups: Innovatie in de praktijk', die plaatsvindt op 7 mei 2024 in Estoril (Portugal).

 

Waarom deelnemen?

Laat jouw OG-project uitstekende en innovatieve praktijken, oplossingen, producten of processen zien? Zijn ze duurzaam en repliceerbaar in andere delen van Europa of andere sectoren? Wilt u uw project beter bekend maken bij het publiek? Schrijf je dan in voor de EIP-AGRI Innovation Awards.

De vijf genomineerden in elke categorie worden automatisch uitgenodigd voor de EU CAP Network conferentie 'EIP-AGRI Operational Groups: Innovatie in de praktijk'. Zij kunnen hun OG-projecten presenteren op een "innovatietentoonstelling" tijdens de conferentie. De video's die ze indienen zullen tijdens dit evenement worden vertoond en worden gedeeld op de website van het EU CAP Network. De projecten krijgen ook aanzienlijke Europese zichtbaarheid via de communicatieproducten van het EU CAP Network.

Tijdens de prijsuitreiking, die plaatsvindt op de eerste dag van de conferentie, worden de genomineerden in de bloemetjes gezet en krijgen de winnaars in elke categorie een diploma en een symbolische prijs.

 

De categorieën

  1. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in landbouwpraktijken
  2. Bedrijfsmodellen in voedselvoorzieningsketens
  3. Dierenwelzijn en veehouderij
  4. Beperken van en aanpassing aan klimaatverandering
  5. Duurzaam bosbeheer
  6. Digitalisatie

     

Procedure om deel te nemen

Aanvragen voor de awards moeten worden gecoördineerd tussen de OG-projectpartners zodat er één aanvraag per project wordt ingediend. OG's die een aanvraag indienen, moeten zijn afgerond of zich in de eindfase bevinden en al concrete resultaten hebben opgeleverd.

OG's die een aanvraag indienen, kunnen zich slechts voor één van de zes gunningscategorieën aanmelden.

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen:

Stap 1: voor alle aanvragers - indiening van een aanvraagformulier. Op basis hiervan zal een eerste selectie plaatsvinden.  
Stap 2: alleen voor de 30 genomineerde OG-projecten - Inzending van video's, op basis waarvan de uiteindelijke selectie van de winnaars wordt gemaakt.
De video's worden ook op deze pagina gepubliceerd en het grote Europese publiek kan stemmen op de 'publieksfavoriet' onder de 30 genomineerden.

 

Meer informatie:

Meer informatie over de verschillende categorieën en de richtlijnen om deel te nemen kan u terugvinden op EIP-AGRI Innovation Awards 2024 | European CAP Network (europa.eu)

Indien u deelneemt gelieve dan ook het Vlaams Ruraal Netwerk op de hoogte te brengen via het emailadres vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.Be 

Delen: